dimecres, 9 d’abril de 2008

CREACIÓ DE PÀGINES WEB


A les classes de NTAE em destinat dues sessions per aprencre a crear les nostres pr`popies pàgines web. Per fer-he em utilitzat el progarma Dreamwear MX 2004. al finalitzar les dues sessions em pogut publicar dues`pàgines web dissenyades de forma personalitzada.